Filantrop Kft.

Cégtörténet

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. jogelődjeit - a Bács-Kiskun Megyei Tőzegkitermelő és Talajerő-gazdálkodási Vállalatot és a Bács-Kiskun Megyei Kéményseprő és Cserépkályha-építő Vállalatot – a Bács-Kiskun Megyei Tanács alapította 1950-ben. E két vállalat egyesüléséből jött létre 1976-ban a Bács-Kiskun Megyei Kommunális Szolgáltató Vállalat.

A változó gazdasági környezetben kialakuló új piacoknak megfelelően a vállalat jelentősen bővítette profilját egyrészt a tüzeléstechnika, másrészt a környezetvédelem irányába. Ezt tükrözte 1986-ban a vállalat nevének megváltoztatása FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Vállalat névre.

A Bács-Kiskun Megyei Vagyonátadó Bizottság 1992. XII. 31-én jogerősen hatályba lépett határozata alapján – névváltoztatás nélkül – önkormányzati vállalatként működött, mint egyes jogi személyek vállalata (55 tulajdonos önkormányzat). A vállalat alapítói, joggyakorlói - a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - a vállalat gazdasági társasággá szervezéséről döntöttek és ennek eredményeként a vállalat közhasznú társasággá alakult. Így 1995. január 1-től kezdődően a társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Közhasznú Társaság néven működött tovább, 46 település önkormányzatának tulajdonaként.

Továbbra is megmaradnak azonban a sajátos rendelkezések: pl.: a kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt, tagjainak osztalékot nem fizethet, de törzstőkével rendelkezik, ügyvezetője van, az üzletrész a tagjaira átruházható, stb.