A FILANTROP Kft. tulajdonosi körétől 2012. március 29-én 5 évre szóló ügyvezetői megbízást kaptam, amelyet 2017-ben meghosszabbítottak.

Mielőtt elvállaltam a cég vezetését alapcélokat tűztem ki magam elé, amelyeket a munkám során irányadónak tekintek. Fő célom, hogy a FILANTROP Kft., mint kéményseprő-ipari szolgáltatást végző nonprofit cég, működése során hű maradjon nevéhez, FILANTRÓP, azaz EMBERBARÁT maradjon.

Azt, hogy az emberek (ügyfelek) igényeinek megfeleljünk, csak akkor tudjuk teljesíteni, ha sikerül elnyerni a szolgáltatást igénybe vevők bizalmát, ha sikerül megértetnünk azt, hogy a kéményseprő a családok, cégek, munkahelyek biztonságáért tevékenykedik. Fenn kell, hogy tartsuk, hogy a kéményseprőre barátként, szerencsét hozó jótevőként tekintsenek. Ehhez a kollégáinknak is megfelelő teljesítményt, magas szakmai színvonalat, elvárható alapos munkát kell végezniük. Ellátási területünkön mindenkor törekednünk kell arra, hogy jó erkölcsi alapokkal rendelkező, magasan képzett szakembergárda lássa el feladatát. Célunk hogy területünkön baleset és tűzeset ne forduljon elő, és azt, hogy minél kevesebb panasz érkezzen az ügyfelek irányából.

További célomnak tekintem, hogy a cég tulajdonosi elvárásainak is eleget tegyünk. Fontos a gazdaságos, stabil működés. Fő tevékenységünk mellett nagy hangsúlyt helyezünk egyéb tevékenységeinkre is.

A több lábon állás érdekében, szakmai képességeinket, tudásunkat felhasználva, környezetvédelmi tanácsadói szolgáltatással, ADR szaktanácsadással, pályázatírással, lakóépületek energetikai tanúsítványának kiállításával állunk ügyfeleink rendelkezésére. Továbbá erősítjük a szellőzőtisztítási tevékenységünket és a lakossági fűtéstechnikai feladatok (fűtőkészülék tisztítás, karbantartás) ellátását is.

A jövőben e tevékenységek és a fő feladatunknak tekintett kéményseprő-ipari szolgáltatás terén is nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a marketing munkára. Célunk, hogy ismerjék és kedveljék a FILANTROP Nonprofit Kft-t.

Mindezek eléréséhez szükség van egy pozitív munkahelyi környezet és hangulat megteremtésére, ahol a nyugalom, a szakmai hozzáértés és a közös célok eléréséhez szükséges tenni akarás uralkodik.

Az igazi közösséget alapvetően az értékek és a közös célok tartják össze. Nekem vezetőként az a feladatom, hogy mind a munkatársaknak, mind a szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfeleknek felhívjam a figyelmét az értékeinkre.

A vezetőnek úgy kell vezetnie, hogy tudja, minden olyan munkát neki kell elvégeznie, amit a többieknek nem bírnak. Első legyen a munkahelyen, utolsónak hagyja ott, és a legkevesebb előnyt saját magának követelje.

Szent István király fiához, Imre herceghez írt intelme mutatja számomra az alapvető tulajdonságokat, amivel egy vezetőnek rendelkezni kell: „Légy türelmes mindenekhez. Nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz is, akik nem férnek hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit ne büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, sohase harcolj az igazság ellen.”

Erkölcsösség, türelem, alázatosság, szelídség a legfőbb erények.

Fontos szem előtt tartani Szent Pál apostol szavait is, amelyet a rómaiakhoz írt levelében fogalmaz meg: „Senki ne becsülje magát a kelleténél többre, hanem józanul gondolkodjatok, mindenki az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint. Mert, ahogy egy testben több tagunk van, s minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, s a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek. Aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint, aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét, aki tanító, tanítson, aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson, aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben, aki elöljáró, legyen gondos, aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömest… Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatoktól eltelve.”

Jómagam úgy vélem, ha ezen elvek mentén tudom irányítani a FILANTROP Nonprofit Kft-t, akkor sikerül megvalósítani céljainkat, és gazdaságilag is sikeres, kedvelt, emberbarát szolgáltatók lehetünk.

Dongó József