Megrendelt sormunka

A 2015. évi CCXI. törvény 2. és 5. § illetve a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 3. § és annak 1. melléklet I., II. és IV., V. VI. pontja szerint a megrendelt sormunka a kéményseprőipari szolgáltató tűzbiztonsági okból, rendszeres időközönként, megrendelés alapján, díjfizetés ellenében végzett ellenőrző tevékenysége. A kéményseprő mestereink  által végzett ellenőrzés, és szükség szerinti tisztítás kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékaira is.

A szolgáltató kötelessége még, hogy négyévente az ingatlanok minden égéstermék-elvezetőjét műszaki szempontból, az építésrendészeti és tűzvédelmi előírások figyelembevételével teljes körű vizsgálatnak vesse alá.

A törvényben meghatározott gyakoriságú sormunka megrendelése kötelező minden nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanokhoz kapcsolódó égéstermék-elvezető esetében.

A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok

Ide tartozik tüzelőberendezésekkel, a felhasznált tüzelőanyaggal, az alkalmazandó kéményrendszerekkel, általánosan a teljes fűtési rendszer kialakításával, valamint a kémények építésével, felújításával, korszerűsítésével vagy átépítésével kapcsolatos tanácsadás és szakvéleményezés. Ez a tevékenység az építési engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálata annak érdekében, hogy a létesítendő kémények biztonságosan szolgálják az égéstermékek elvezetését, és az ügyfelek valóban gazdaságos, jövőbemutató és környezetbarát fűtési rendszert használjanak. Ezzel a vizsgálattal megelőzhetőek, kijavíthatóak a tervezési problémák, hibák, hiányosságok. Amennyiben a tervezett műszaki megoldást a felülvizsgálat és szakvéleményezés keretében a kéményseprő mester jóváhagyja, ezzel felelősséget vállal az engedélyezési folyamat egészéért.

Az égéstermék-elvezetők használatával összefüggő műszaki vizsgálatok

A 2015. évi CCXI. törvény 2. és 5. § illetve a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 3. és 6. § és annak 1. melléklet VII. pontja szerint

A megrendelt műszaki vizsgálat a használatbavételi engedélyezési eljárás része. A kéményseprőipari műszaki vizsgálatot minden esetben meg kell rendelni az újonnan épített, vagy szerelt égéstermék-elvezetők használatba vételét megelőzően, sőt az új kéményeket csak e helyszíni vizsgálatot követően lehet eltakarni, burkolni.
Ezt a tevékenységet a felújított, átalakított égéstermék-elvezető, a korábban használaton kívül helyezett, vagy tartalék (biztonsági) kémény ismételt használatba vételét megelőzően, illetve a tüzelőberendezés cseréje után, tüzelőanyagváltás esetében pedig az új rendszer használatba vételét megelőzően minden esetben meg kell rendelni.
A meglévő égéstermék-elvezető bontása, funkciójának megváltoztatása, használaton kívül helyezése, vagy az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítás, felújítás végrehajtását megelőzően is műszaki vizsgálat szükséges.

Az égéstermék-elvezetők használatával összefüggően megrendelt műszaki vizsgálatot cégünk előre egyeztetett időpontban végzi el és annak eredményéről négy munkanapon belül nyilatkozatot ad ki, amelyet a megrendeléstől számított 15 munkanapon belül átad a megrendelőnek.

Amennyiben a cserére vagy átalakításra a fűtési szezonban, azaz október 15. és április 15. között kerül sor és lakóhelyiségek, vagy állandó tartózkodási célt szolgáló helyiségek fűtését látja el az érintett égéstermék-elvezető, úgy a szükséges feltételek megléte esetén a megrendelést követő két munkanapon belül elvégezzük a helyszíni műszaki vizsgálatot, a használatbavételhez szükséges nyilatkozatot pedig legkésőbb a vizsgálatot követő munkanapon kiadjuk.

Mérnöki szaktanácsadás:

Szaktanácsadás: A tervező, kivitelezővel történő egyeztetés, szabványok előírások megbeszélése, akár helyszínen történő egyeztetés, a későbbi problémák elkerülése érdekében.

Tv kamerás vizsgálat: A kémény kamerázása során vésés, falbontás nélkül belülről ellenőrizhető a kémény állapota, és a technika lehetővé teszi, hogy önök is belekukkantsanak a kéménybe anélkül, hogy tetőre kellene mászni velünk. A vizsgálat, mint szolgáltatás nem díjmentes és nem helyettesíti a területileg illetékes kéményseprői szakvéleményt.

Műszeres füstgázelemzés: O2,CO,NO,CO2 gázokra vonatkozóan tudunk mérést végezni kalibrált műszerrel, melyet pdf dokumentumként azonnal át tudunk a megrendelő részére küldeni. Ezzel a tüzelőberendezés hatékonyságára, megfelelő működésére vonatkozó következtetéseket lehet levonni, melyhez bizonyos mértékű szaktanácsadást biztosítunk.