Tevékenységet meghatározók:

2015. évi CCXI. törvény

99/2016. (V.13.) Korm. rendelet.

21/2016. (VI.9.) BM rendelet

Korábbi szabályzók:

2012.évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

63/2012. (XII.11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

34/2012 (XI.30.) KMJV közgyűlésének önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Egyéb a tevékenységgel összefüggő szabályozások:

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

12/2014. (II. 21.) BM rendelet a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról