Az égéstermék-elvezetők használatával összefüggő műszaki vizsgálatok

A 2015. évi CCXI. törvény 2. és 5. § illetve a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 3. és 6. § és annak 1. melléklet VII. pontja szerint

A megrendelt műszaki vizsgálat a használatbavételi engedélyezési eljárás része. A kéményseprőipari műszaki vizsgálatot minden esetben meg kell rendelni az újonnan épített, vagy szerelt égéstermék-elvezetők használatba vételét megelőzően, sőt az új kéményeket csak e helyszíni vizsgálatot követően lehet eltakarni, burkolni.
Ezt a tevékenységet a felújított, átalakított égéstermék-elvezető, a korábban használaton kívül helyezett, vagy tartalék (biztonsági) kémény ismételt használatba vételét megelőzően, illetve a tüzelőberendezés cseréje után, tüzelőanyagváltás esetében pedig az új rendszer használatba vételét megelőzően minden esetben meg kell rendelni.
A meglévő égéstermék-elvezető bontása, funkciójának megváltoztatása, használaton kívül helyezése, vagy az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítás, felújítás végrehajtását megelőzően is műszaki vizsgálat szükséges.

Az égéstermék-elvezetők használatával összefüggően megrendelt műszaki vizsgálatot cégünk előre egyeztetett időpontban végzi el és annak eredményéről négy munkanapon belül nyilatkozatot ad ki, amelyet a megrendeléstől számított 15 munkanapon belül átad a megrendelőnek.

Amennyiben a cserére vagy átalakításra a fűtési szezonban, azaz október 15. és április 15. között kerül sor és lakóhelyiségek, vagy állandó tartózkodási célt szolgáló helyiségek fűtését látja el az érintett égéstermék-elvezető, úgy a szükséges feltételek megléte esetén a megrendelést követő két munkanapon belül elvégezzük a helyszíni műszaki vizsgálatot, a használatbavételhez szükséges nyilatkozatot pedig legkésőbb a vizsgálatot követő munkanapon kiadjuk.