Megrendelt sormunka

A 2015. évi CCXI. törvény 2. és 5. § illetve a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 3. § és annak 1. melléklet I., II. és IV., V. VI. pontja szerint a megrendelt sormunka a kéményseprőipari szolgáltató tűzbiztonsági okból, rendszeres időközönként, megrendelés alapján, díjfizetés ellenében végzett ellenőrző tevékenysége. A kéményseprő mestereink  által végzett ellenőrzés, és szükség szerinti tisztítás kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékaira is.

9 in 1 push up board fitness equipment – digital zakka dianabol for sale organic raw black maca powder | buy energy-boosting maca

A szolgáltató kötelessége még, hogy négyévente az ingatlanok minden égéstermék-elvezetőjét műszaki szempontból, az építésrendészeti és tűzvédelmi előírások figyelembevételével teljes körű vizsgálatnak vesse alá.

A törvényben meghatározott gyakoriságú sormunka megrendelése kötelező minden nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanokhoz kapcsolódó égéstermék-elvezető esetében.